فراخوان کارگاه‌های آموزشی

به استحضار می‌رساند یکی از فعالیت‌های اصلی در دومین کنگرۀ اتوماسیون صنعت برق، برگزاری کارگاه‌های آموزشي در زمینه­‌های مرتبط با محورهای موضوعی کنگره، با تأکید بر تجربیات بومی‌سازی و پیاده‌سازی در سیستم‌های اتوماسیون صنعت برق، برنامه‌ریزی شده است. بدینوسیله از دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی، مراکز تحقیق و توسعۀ صنایع، شرکت‌ها، مؤسسات و متخصصین دعوت می‌نماید تا در صورت آمادگی و تمایل به ارائۀ کارگاه آموزشی، پیشنهاد خود را شامل سرفصل‌های کارگاه، مدت زمان مورد نیاز برای برگزاری، مخاطبین، امکانات مورد نیاز و رزومۀ ارائه‌کننده (ارائه‌کنندگان) را از طریق این لینک به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

 

تاريخ‌هاي مهم:

ارسال پيشنهاد کارگاه آموزشي: 21دی­ماه 1392

اعلام پذيرش درخواست: 24 دی­ماه 1392

آدرس دبيرخانه كنگره:

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دبیرخانه دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق

تلفن: 3915407-0311
فاکس: 3912451-0311