اعلام نتایج پذیرش مقالات: 30 دی‌ماه 1392

نتایج مقالات پذیرفته شده در 30 دی ماه 1392 اعلام می شود.